Frågor och svar

Ett Attefallshus får byggas som ett extra boende på din tomt utan bygglov. 
Attefallshuset kan användas som ett komplementsbostadshus
(fritidsbostad/permanentbostad) eller också som en komplementbyggnad till
exempel. gäststuga, förråd, växthus, båthus, bastu eller garage. 
Kraven för att uppföra ett Attefallshus är att byggnadsarean inte får vara större än 30 kvadratmeter. Attefallshuset får inte vara högre än 4 meter från markens medelnivå till högsta punkten av taket (taknocken). Vill du placera Attefallshuset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så krävs det ett medgivande från grannen. Är det kommunens eller allmän väg så görs inga undantag på detta. Attefallshus får däremot placeras på prickad mark, det vill säga mark som du annars inte får lov att bygga på.

 1. Välj det hus som uppfyller dina önskemål, gör dina tillval och skicka sedan in en kostnadsfri offertförfrågan. Vi tar sedan kontakt med dig utifrån den offert du skickat in!

  Efter ett första samtal skickar vi ut en offert utifrån vad vi har pratat om som du sedan i lugn och ro kan gå igenom innan du lägger en beställning.

  Har du frågor så kan du alltid kontakta oss genom kontaktformuläret eller på kontakt@sommarbostaden.se eller ringa oss på 010-2650611.

 2. När du känner dig nöjd och är redo att påbörja processen så godkänner du offerten. Offerten skickar du tillbaka och vi påbörjar planeringen av ditt hus. Har du valt kommunhantering som ett tillval så sammanställer vi alla handlingar som krävs för bygganmälan till kommunen och skickar in din ansökan.
 3. När startbesked från kommunen kommer så skickar vi ut en faktura på 40 % utav husets totalkostnad. Så fort denna är betald så påbörjas bygget av ditt attefallshus.

  Vi kan erbjuda en förmånlig finansieringsmöjlighet genom vår samarbetspartner Wasa kredit. Kontakta oss för att höra mer om möjligheterna!Nu behöver du som kund förbereda en grund för huset att stå på samt förbereda för vatten, avlopp och el. Detta görs enklast genom din lokala entreprenad. Vi förser dig med samtliga handlingar för att detta ska kunna genomföras. Läs mer om vilken grund som krävs för Attefallshuset längre ner i frågor och svar.

 4. Från det att startbesked har kommit från kommunen tar det cirka 16-24 veckor tills ditt hus är redo att transporteras till dig. 
 5. I samband med att huset är färdigt och transport bokas skickar vi en faktura för 50% av totala beloppet.
 6. När huset är levererat och står på plats på din tomt så återstår det att koppla in el, vatten och avlopp. I samband med detta skickas en slutfaktura på 10% till dig.
 7. Därefter så skickas slutbeskedet in och sedan kan ni flytta in!

Leveranstiden kan variera något beroende på säsong, men räkna med ca 16 -24 veckor från det att ni gör er beställning. Självklart kan det gå snabbare än så om det är bråttom!

Attefallshusen och fritidshusen är nyckelfärdiga utvändigt och invändigt. Det som återstår är:

förbereda markarbetet, framdragning och inkoppling av el, vatten och avlopp.

Vi tillhandahåller självklart plintritning med anslutningspunkter för el, vatten och avlopp när ni beställer hus av oss!

Huset installeras på plintgrund, markskruv(www.slutagrav.se) eller lecablock(murblock). Självklart kan man installera en krypgrund under huset.

Det går inte placera huset på en gjuten platta, detta då det sticker ner avloppsrör från Attefallshuset som måste kopplas på efter huset har placerats på marken.

Beroende på om du gör några av nedan på egen hand eller anlitar någon så kan kostnaden variera.

Priserna kan även variera på grund av yttre omständigheter. För exakt pris begär in offert från olika byggentreprenader.

Kommunens administrationsavgift (utöver kommunhanteringen om ni har valt till den som ett tillval): 2.000kr – 15.000kr

Transport och kranlyft: 10.000kr – 50.000kr

Vi har ett nära samarbete med en transportfirma som koordinerar transport och kranlyft, vi rekommenderar dem gärna.

Markarbete: 50.000kr – 120.000 kr

Inkoppling och installation av el, vatten och avlopp: 10.000-20.000kr

Betalningupplägget är att man betalar 40% inför byggstart av ert hus.

Man betalar alltså inget innan man har fått startbesked av kommunen. Därefter betalar man 50% när huset är leveransfärdigt.

De sista 10% betalas inom 7 dagar från det att huset står på din tomt!

Det förmånligaste är att du kontaktar din egen bank, i annat fall så har vi ett samarbete med Wasa Kredit, en del av Länsförsäkringar bank. Som erbjuder lån upp till 350.000kr per person med ca 5% ränta. Självklart kan man gå ihop i boendet och låna mer.

Byggnadsnämnden kräver att man skickar in en ifylld situationsplan, ifylld kontrollplan samt relevanta handlingar till Attefallshuset. Det kan skilja sig åt vilka handlingar som krävs och enklast är att kontrollera på din kommuns hemsida vad som efterfrågas. 

 

Vi bistår med följande handlingar vid beställning av hus:

Planritningar, Sektionsritningar, Fasadritningar, Konstruktionsritningar, Plintritning, Dimensioneringsberäkning, Brandsskyddsdokumentation.

Utöver dessa handlingar kan byggnadsnämnden kräva ytterliggare dokument, dessa ingår inte utan måste göras av någon extern sakkuning:

U-värdesmedelsberäkning

Konstruktionsdokumentation  – vi samarbetar med sakkunniga som debiterar 3150 ink moms för denna handling.

 • Utvändig vatten och avloppsredovisning
 • Markplaneringsritning
 • Utstakning
 • Ibland krävs även en kontrollansvarig

Ett Attefallshus får uppföras som ett komplementsbostadshus och då användas som en självständig bostad. Du kan nyttja det som ett fritidshus, du kan hyra ut det och ha en passiv inkomst, låta barnen flytta in där när de vill ha något eget eller kanske själv bo där.  
Ett komplementsbostadshus får ha en byggnadsarea på högst 30kvm.

Ett Attefallshus får uppföras som en komplementbyggnad och räknas då som ett komplement till bostadshuset.
Attefallshuset kan användas till en mängd olika saker: garage, växthus, bastu, förråd.
En komplementbyggnad får ha en byggnadsarea på högst 30 kvm.